За македонцките работи: Разлика помеѓу преработките

нема опис на уредувањето
Нема опис на уредувањето
Нема опис на уредувањето
{{Заглавје
|заглавје = [[:w:За Македонцкитемакедонцките работи|„За македонцките работи“ ]]
|глава =
|претходна =
|следна =
|забелешки = на стар македонски правопис.
|автор = Крсте Петков Мисирков}}
 
:Прочитај: [[Wikipedia:mk:За македонцките работи|За Македонцките работи]].
 
*[[Предгоор]]
 
*[[Шчо напраифме и шчо требит да праиме за однапред ?]]<ref>Прочитано на 21 септември оваа година па 1-та седница на петроградското Македонско научно-литературно другарство "Св. Климент".</ref>
*[[Имат ли се нужда от македонцки национални научно-литературни другарства?]]<ref>Прочитано на II седница на петроградското Македонско научно-лигературно другарство „Св.Климент” на 28 септ. 1903 г.</ref>
*[[ИматНaционалниiот лисепаратизм: земiшчето на коiе се нуждаимат отразвиiено македонцкии националнике научно-литературнисе другарства?]]?развиiат за однапред.]]<ref>Прочитано на II3 седница на петроградското Македонско научно-лигературнолитературно другарство „Св.Климент”„Свети Климент“ на 2819 септ.октомври 1903 г.</ref>
*[[Нaционалниiот сепаратизм: земiшчето на коiе се имат развиiено и ке се развиiат за однапред.]]]]<ref>Прочитано на 3 седница на петроградското Македонско научно-литературно другарство „Свети Климент“ на 19 октомври 1903 г.</ref>
*[[Состауала, состауат и можит ли Македониіа да состауат от себе оддел'на етнографцка и политична іединица?]]
*[[Неколку зборои за македонцкиiот литературен iазик]]
 
==Наводи==
<references/>
 
==Видете исто така==
*[[Крсте Петков Мисирков]]
*[[За македонските работи|За македонцките работи на современ правопис]]
*[[Списание „Вардар“|Списание „Вардар“ на стар македонски правопис]]
 
{{Автор-ЈС-70}}