Јас сум Кирил Симеоновски, администраор на Википедија на македонски јазик.