Помош:Содржина

За почетници

Читање

Уредување

Одржување

Портали
Читање
Уредување
Специфики
Скенирање
Копирајт
Particular works
Мултимедија
Шаблони
Gadgets
Надворешни страни

КонвенцииУреди

Потребно е да се следат одредени конвенции за наслов на подигнати материјали на заедничката ризница.

  • Книга: Оригинален наслов на книгата
  • Списание: Оригинален назив на списанието, број
  • Ракописи: Автор на ракописот, опис на ракописот


ТранскрипцијаУреди

Откако ќе се формира индексна страница, системот ви овозможува брза навигација од една на друга страница од материјалот. Од десната страна се наоѓа соодветната страница на скенираниот материјал а од левата страна се наоѓа транскрипцијата на текстот.

Доколку на страницата има и слики, цртежи, графикони или сл. Истите може дополнително да се обработат и подигнат на Заедничката ризница и да се искористат на транскриптираната страница.

Системот нуди можност и за автоматско оптичко препознавање на текстот. Успешноста на оптичкото препознавање е директно зависна од квалитетот на скенираниот материјал.

Секој може да пристапи кон транскрипција на материјалот на соодветните страници.