За македонцките работи

„За македонцките работи“

од Крсте Петков Мисирков
на стар македонски правопис.
Корица на оригиналната книга.

За македонцките работи е книга напишана од Крсте Петков Мисирков и обіавена во Софиіа во 1903 година. Книгата ги претставува погледите на еден од наіголемите македонисти и национални деіци кон македонското прашан'е, националната свест и пред сè кон македонскиот іазик. Во книгата се обработува тематиката за основан'е на стандарден македонски іазик, правопис и азбука.


Содржина

Наводи

  1. Прочитано на 21 септември оваа година па 1-та седница на петроградското Македонско научно-литературно другарство "Св. Климент".
  2. Прочитано на II седница на петроградското Македонско научно-лигературно другарство „Св.Климент” на 28 септ. 1903 г.
  3. Прочитано на 3 седница на петроградското Македонско научно-литературно другарство „Свети Климент“ на 19 октомври 1903 г.

Видете исто така

Надворешни врски


PD-icon.svg Сите дела од овој автор се во јавна сопственост во целиот свет бидејќи авторот е починат пред повеќе од 70 години.